کارشناس بازنشسته سیا:

بهترین گزینه برای آمریکا و ترکیه همکاری با بشار اسد است

سوریه,سازمان جاسوسی سیا

آنکارا - ایرنا - ˈگراهام فوللرˈ کارشناس ارشد و بازنشسته ˈسازمان جاسوسی آمریکاˈ (سیا) با اشاره به تهدید گروه تروریستی ˈداعشˈ گفت: بهترین گزینه برای آمریکا و ترکیه، بازگشت به دوران همکاری با ˈبشار اسدˈ است.

به گزارش ایرنا، فوللر که در دهه 1980 مسوول ایستگاه ˈسیاˈ در ترکیه بود و چندین سال از فعالیتهای خود را در این کشور گذرانده، در گفت و گو با رونامه ˈرادیکالˈ چاپ استانبول با اشاره به اینکه گروه تکفیری و تروریستی داعش در نتیجه سیاستهای آمریکا در منطقه و به ویژه در دوران اشغال عراق شکل گرفته است، افزود: در تشکیل داعش به نوعی آمریکا نیز دست داشته است.

وی ضمن اشاره به اقدامهای تروریستی داعش در عراق و سوریه اضافه کرد: این گروه به تهدیدی برای منطقه تبدیل شده و ترکیه نیز مانند آمریکا باید قبول کند که همکاری با بشار اسد بهتر از قدرت گرفتن داعش است، چرا که این واقعیتی است که جانشین بشار اسد بهتر از وی نخواهد بود.

این کارشناس بازنشسته سیا افزود: حمایت داعش از مخالفان سوری نشان می دهد که این گروه با ترکیه در امور سوریه نقطه نظر مشترک دارد. داعش از آنکارا خوشنود نیست، ولی دشمن ترکیه نیز محسوب نمی شود.

وی اضافه کرد: سیاست ترکیه در قبال سوریه، این کشور را به باتلاق خاورمیانه کشانده است، مناسبات آنکارا با بغداد و دمشق خدشه دار شده و ترکیه باید در دوران جدید و در دوران نخست وزیری ˈاحمد داود اوغلوˈ با سیاست خارجی پیش از بروز بحران سوریه ( مساله صفر با همسایگان) بازگردد.

دولت ترکیه به همراه عربستان و قطر از آغاز بحران سوریه در سه سال گذشته ، از معارضان سوری حمایت کرده اند .

خاورم ** 2010**1651
کد N482081