واکنش سازمان همکاری اسلامی به اشغال اراضی فلسطینی ها در کرانه باختری

آفریقا و خاورمیانه

سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه ای اشغال اراضی فلسطین ها از سوی صهیونیستها در کرانه باختری را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، سازمان همکاری اسلامی اشغال 400 هکتار از اراضی فلسطینی واقع در غرب شهر بیت لحم در کرانه باختری را محکوم کرد و ادامه سیاست اشغال اراضی و ساخت و توسعه شهرک های صهیونیست نشین را با هدف ایجاد تغییراتی که نقض قوانین بین المللی محسوب می شود دانست.

ایاد مدنی دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی خواست که به مسئولیت خود در این باره عمل کند و موضعی اتخاذ کند که مانع اقدامات اسرائیل در تجاوز آن به ملت فلسطین و اراضی و مقدسات آن شود.