رویترز: معترضان عراقی به مقر مجلس این کشور هجوم بردند

فرانس 24

تهران - ایرنا - خبرگزاری ˈرویترزˈ، از هجوم دهها شهروند عراقی معترض به ساختمان مجلس این کشور در بغداد خبر داد.

بر اساس این گزارش، افزون بر یکصد نفر از خانواده های آن دسته از سربازان عراقی که تروریست های ˈداعشˈ آنان را در ماه ژوئن ربودند، پس از برخورد با نگهبانان و مقامات مجلس عراق، وارد ساختمان شدند و خساراتی را به آن وارد کردند.

بنابر این گزارش، قرار بود معترضان تجمعی را در برابر مجلس عراق برای درخواست رسیدگی به وضعیت سربازان ربوده شده، برگزار کنند، اما به گفته شاهدان، تجمع آنها به خشونت گرایید و به هجوم به داخل ساختمان مجلس منجر شد.

خبرنگار شبکه ˈالجزیرهˈ در بغداد نیز در این زمینه گزارش داد که معترضان از کوتاهی دولت در تلاش برای یافتن فرزندانشان به شدت خشمگین هستند.

گروه تروریستی داعش با حمله به یک مرکز آموزشی ارتش عراق ، صدها سرباز را از این مرکز ربودند . تاکنون از سرنوشت این گروه گزارشی منتشر نشده است .

رسانام **1302**1651
کد N480602