داوود اوغلو برنامه های دولت خود را تشریح کرد/ الحاق به اتحادیه اروپا مهمترین اولویت

آمریکا اروپا

نخست وزیر جدید ترکیه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را از مهمترین اهداف دولت خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، احمد داوود اوغلو نخست وزیر جدید ترکیه بر ادامه روند توسعه دموکراسی و همگرایی با اتحادیه اروپا تاکید کرد.

احمد داووداوغلو در تشریح برنامه های دولت خود گفت: اجازه نمی دهیم بر فسادهای مالی سرپوش گذاشته شود و هرگونه ادعایی در این باره با جدیت بررسی خواهد شد.

وی در ادامه توسعه دموکراسی، بهبود اوضاع محیط زیست و شرایط زندگی مردم، تقویت اقتصاد و جایگاه ترکیه و توسعه انسانی را از اهم اهداف دولت خود خواند.

داوداوغلو با تاکید بر ادامه مسیر دموکراسی در ترکیه تصریح کرد که کابینه وی آزادی اعتقادات،‌ آزادی بیان و اندیشه را تضمین خواهد کرد.

وی مهمترین اهداف دولت خودش را الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تا سال 2023 خواند.

همچنین درباره عادی سازی روابط ترکیه و رژیم اسرائیل گفت: تا زمانی که حملات اسرائیل به فلسطین به ویژه غزه متوقف نشود امکان عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل وجود نخواهد داشت.