هجوم خانواده های قربانیان حادثه پایگاه "اسپایدر" به پارلمان عراق

آفریقا و خاورمیانه

خانواده های قربانیان حادثه پایگاه اسپایدر با برگزاری تظاهرات در منطقه استراتژیک "الخضراء" و حمله به ساختمان پارلمان در بغداد خواهان مجازات عاملان این حادثه تروریستی و مشخص شدن سرنوشت قربانیان این حادثه شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، تعدادی از خانواده های قربانیان حادثه پایگاه نظامی "اسپایدر" امروز با برگزاری تظاهرات در منطقه "الخضراء" در بغداد خواهان مشخص شدن سرنوشت نظامیان ناپدید شده در جریان این حادثه شدند.

بر اساس این گزارش خانواده های این قربانیان با تجمع در مقابل درب ورودی منطقه خضرا که بسیاری از ساختمانهای دولتی از جمله پارلمان و دبیرخانه کابینه دولت در آن است، خواهان رسیدگی به موضوع جنایت پایگاه اسپایدر شدند.

در جریان این حادثه خونین که چند ماه پیش رخ داد، 1700 نفر از نظامیان که در این پایگاه وجود داشتند قربانی شدند. چنانکه عده ای قتل عام شده و سرنوشت عده ای دیگر نامعلوم است.

 این در حالی است که سومریه نیوز به نقل از "عبدالحسین الموسوی" یکی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد که خانواده های قربانیان فاجعه اسپایدر درهای منطقه الخضراء را شکسته و به ساختمان پارلمان حمله کردند.

وی اعلام کرد که خانواده های این قربانیان از ریاست پارلمان می خواهند که  عاملان حادثه پایگاه اسپایدر هرچه زودتر مجازات شون د.