بررسی توهین برخی نمایندگان به لاریجانی

علی لاریجانی

نماینده مردم شهرضا از بررسی پرونده توهین یکی دو نفر از نمایندگان به دکتر لاریجانی رئیس مجلس در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: قطعا این هیأت این موضوع را به طور دقیق و جدی پیگیری می کن

عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، با اشاره به بررسی پرونده توهین برخی از نمایندگان به رئیس مجلس در این هیأت، گفت: قطعا این پرونده به دقت بررسی و تعیین و تکلیف می شود.
به گزارش خبرآنلاین، عوض حیدرپورشهرضایی با اشاره به بررسی روند پرونده شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از علی مطهری نماینده مردم تهران در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفت: در چند نشست اخیر این هیأت این پرونده را مورد بررسی قرار داد، در نهایت مقرر شد که محمدحسن ابوترابی فرد به عنوان رئیس این هیأت و نایب رئیس مجلس گفت و گو هایی را با مطهری در این رابطه داشته باشد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، از بررسی پرونده توهین یکی دو نفر از نمایندگان به دکتر لاریجانی رئیس مجلس در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: قطعا این هیأت این موضوع را به طور دقیق و جدی پیگیری می کند.
چندی پیش در جریان تعیین و تکلیف انتخاب عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات یکی دو نفراز نمایندگان مطالبی را خطاب به رئیس مجلس بیان کردند که این موضوعات مورد اعتراض و انتقاد دیگر نمایندگان مجلس قرار گرفت.
کد N479761