طی پیامی؛

معاون اول رئیس‌جمهور روز ملی ویتنام را تبریک گفت

دولت

اسحاق جهانگیری در این پیام خطاب به «نگوین تان دونگ» نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام اظهار امیدواری کرد مناسبات میان دو کشور در تمامی زمینه ها، بیش از پیش گسترش یافته و شاهد ارتقاء سطح روابط میان دو ملت باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

اسحاق جهانگیری در این پیام خطاب به « نگوین تان دونگ » نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام اظهار امیدواری کرد مناسبات میان دو کشور در تمامی زمینه ها، بیش از پیش گسترش یافته و شاهد ارتقاء سطح روابط میان دو ملت باشیم.

کد N479505