نماینده پارلمان ترکیه در گفتگو با مهر:

اهداف اسرائیل از جاسوسی تأسیسات نطنز/تل آویو نمی تواند مذاکرات هسته ای را به شکست بکشاند