سازمان عفو بین الملل:

داعش به دنبال پاکسازی نژادی در عراق است

آفریقا و خاورمیانه

سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که گروه تروریستی داعش به دنبال پاکسازی نژادی در عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی گروه داعش را به ارتکاب جنایات و پاکسازی نژادی سازمان یافته در شمال عراق و اجرای اعدام های گروهی متهم کرد.

در این گزارش گفته شده است که از نجات یافتگان حملات تروریست های داعش به مدارکی دست یافته است که نشان می دهد این گروه با ربودن و به اسارت گرفتن و اعدام های گروهی جنایات جنگی مرتکب شده است.

در ادامه گزارش گفته شده است که جنایات داعش به طور سازمان یافته علیه اقلیت های شمال عراق به ویژه شهروندان مسیحی، ترکمن شیعه و ایزدی ها انجام می شود. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که مدارکی در اختیار دارد که نشان می دهد داعش در ماه آگوست در منطقه "سنجار" که اغلب آنها ایزدی هستند کشتار جمعی مرتکب شده است.

سازمان عفو بین الملل افزود: مناطق روستایی سنجار به میادین کشتار تبدیل شده اند و این اقدام در راستای نابودی هر کسی است که عرب و اهل تسنن نیست.

"ناوی پیلای" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 25 آگوست گروه تروریستی داعش را به تلاش برای پاکسازی نژادی و دینی در شمال عراق متهم کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود عاملان این جنایات را محاکمه کنند.