العبادی:

گروههای سیاسی به تشکیل سریع کابینه کمک کنند

آفریقا و خاورمیانه

حیدر العبادی ضمن تاکید بر نقش مهم سازمان ملل در روند سیاسی عراق، از گروههای سیاسی این کشور خواست که به تشکیل کابینه جدید کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر مامورتشکیل کابینه عراق در دیدار با نیکلای ملادینف نماینده دبیر کل سازمان ملل در عراق گفت: سازمان ملل نقش مشورتی مهمی در فراهم آوردن بستر مشترک برای تشکلهای سیاسی برای حل مشکلات در روند سیاسی ایفا می کند.

وی از جامعه بین المللی و سازمان ملل خواست که تلاش مضاعفی برای کمک به عراق در جنگ علیه تروریسم به کار گیرند تا این مرحله پشت سر گذاشته شود و اوضاع آن به عنوان یک کشور اصلی در منطقه به وضع طبیعی بازگردد.

العبادی با اشاره به اینکه روند تشکیل کابینه در مسیر عادی خود پیش می رود از گروههای سیاسی خواست که مراعات شرایط خاص عراق را برای تسریع در تشکیل کابینه کنند.