اخبار عراق/

تلاش علاوی برای چنگ انداختن بر پست وزارت دفاع/هشدار درباره تن دادن به خواسته های غیرعادلانه

آفریقا و خاورمیانه

هشدار یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون به رهبران ائتلاف اتحاد ملی درباره تن دادن به خواسته های غیرعادلانه کردها و سنی ها و تلاش فهرست الوطنیه برای چنگ انداختن بر پست وزارت دفاع از مهمترین اخبار سیاسی عراق محسوب می شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، انتصار علاوی سخنگوی ائتلاف الوطنیه اعلام کرد: الوطنیه اگر تصمیم به مشارکت در دولت حیدر العبادی بگیرد مشارکت قوی خواهد داشت.

وی افزود: الوطنیه به دنبال تصاحب پست وزارت دفاع یا دستگاه اطلاعات ملی با توجه به اهمیت آن در حفظ مرزهای کشور و مبارزه با تروریسم و شبه نظامیان و گروههای تروریستی است.

از سوی دیگر حنان الفتلاوی نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: خواسته های ائتلاف نیروهای سنی و ائتلاف کردستان غیر عادلانه است و ائتلاف اتحاد ملی نباید زیر بار آن برود.

وی افزود: تن دادن به این خواسته ها به مفهوم پایمال شدن خون شهیدان است.رهبران ائتلاف اتحاد ملی در برابر مسئولیت تاریخی قرار دارند و نباید حقوق رای دهندگان را ضایع کنند.آنهانباید به شروط و خواسته های غیر منطقی تن دهند.شیعیان اکثریت هستند و نباید به اقلیت اجازه داده شود که خواسته های خود را بر اکثریت تحمیل کنند.تاریخ به شما رحم نخواهد کرد اگر با تروریستهای و دشمنان ملت عراق مصالحه کنید.

این درحالی است که تلاشها و رایزنی ها برای تشکیل کابینه عراق همچنان ادامه دارد.اخیرا نمایندگان سنی در اعتراض به مخالفت اتحاد ملی با خواسته هایشان مذاکرات با ائتلاف اتحاد ملی راترک کرده بودند.