مرتضوی پس از خروج از دادگاه:

تقدیم دفاعیه ۴۰۰ صفحه‌ای/ اگر لازم باشد دوباره به دادگاه می‌آیم

سیاست داخلی

«ایرادی راجع به بحث پرداخت به نمایندگان مجلس مطرح شد، که من مستنداتی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات قبل و در دوره مدیریت‌های قبلی و حتی در دوره فعلی مبنی بر پرداخت مبالغی به نمایندگان مجلس برای کمک کردن آنان به افراد نیازمند و بیماران بیمه شده تامین اجتماعی در حوزه انتخابیه‌شان را به بازپرس ارائه کردم.»

مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در پایان جلسه بازپرسی درباره اتهاماتش گفت تمامی اقداماتم در سازمان تامین اجتماعی مستند به مصوبات هیات امنا، مصوبات هیات مدیره و قانون سازمان تامین اجتماعی بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سعید مرتضوی» در پایان جلسه امروز (دوشنبه ۱۰ شهریور) شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت راجع به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، گفت: علاوه بر اینکه این گزارش مورد رسیدگی بود، چند تن از وکلا هم که بیمه شده تامین اجتماعی بودند، شکایت شخصی مطرح کرده بودند که البته صلاحیت طرح شکایت نداشتند اما چون محور اصلی، گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود، من به همه موارد پاسخ دادم.

او افزود: لایحه‌ای را در ۴۸ بند و با بیش از ۴۰۰ صفحه مستندات در اختیار بازپرس قرار دادم که نشان می‌داد تمام اقدامات من در تامین اجتماعی مستند به مصوبات هیات امنای تامین اجتماعی، مصوبات هیات مدیره و قانون سازمان تامین اجتماعی بوده است.

دادستان سابق تهران بیان کرد: ایرادی راجع به بحث پرداخت به نمایندگان مجلس مطرح شد، که من مستنداتی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات قبل و در دوره مدیریت‌های قبلی و حتی در دوره فعلی مبنی بر پرداخت مبالغی به نمایندگان مجلس برای کمک کردن آنان به افراد نیازمند و بیماران بیمه شده تامین اجتماعی در حوزه انتخابیه‌شان را به بازپرس ارائه کردم.

مرتضوی گفت: من هم دفاعیه‌ام را گفتم، هم لایحه و مستندات را ارائه کردم. قاعدتا بازپرس پرونده را مطالعه می‌کند. او در عین حال گفته چهار کار‌شناس رسمی پرونده را بررسی می‌کنند و در ‌‌نهایت اعلام نظر خواهند کرد. ظاهرا هم قسمتی از پرونده را بررسی کرده بودند و در جلسه امروز نظرشان را قرائت کردند اما هیچ تخلفی راجع‌ به من گزارش نکرده بودند.

او درباره جلسه بعدی رسیدگی به اتهاماتش گفت بازپرس بعد از مطالعه پرونده و مستندات و دفاعیات من، اگر لازم باشد مرا دوباره دعوت می‌کند.

مرتضوی ادامه داد: موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص راجع‌ به بحث شستا و بابک زنجانی بود که حتی یک شرکت هم به او واگذار نشده است و با مدارکی که ارائه کردم مشخص شد که کل این گزارش دروغ بوده است.

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، قانونی داریم که به هر تشکل یا کانونی می‌توانیم از محل بودجه غیرشمول کمک کنیم و این کمک‌ها قانونی بوده است.

کد N478722