انتقاد آیت الله هاشمی رفسنجانی از تحریم های آمریکا؛

بعضی از کشورها در مذاکرات هسته ای بدنبال بهانه های سیاسی هستند

کد N477737