نظامیان کابینه‌ تایلند را تشکیل دادند

آسیا اقیانوسیه

نخست‌ وزیر تایلند کابینه‌ ای نزدیک به نظامیان تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از تشکیل کابینه‌ ای نزدیک به نظامیان از سوی ژنرال "پرایوت چان اوچا" فرمانده ارتش و نخست‌ وزیر تایلند خبر داد که در آن اعضای نیروهای امنیتی اداره امور را در دست می گیرند.

این رسانه غربی در ادامه از واگذاری پست‌ های وزارتخانه‌ های حمل و نقل، کشور و تجارت به نظامیان و واگذاری پست‌ های وزارتخانه‌ های اقتصاد و دارایی به غیرنظامیان خبر داد و نوشت کابینه جدید در چند روز آینده نزد پادشاه می‌ رود.

"بهومیبول آدولیادج " پادشاه تایلند سوم شهریور ماه انتصاب "پرایوت چان اوچا" رهبر خونتا را به عنوان نخست وزیر این کشور تایید کرد که توانسته بود در رای گیری 15 دقیقه ای مجلس ملی قانونگذاری با 191 رای از 197 نماینده مجلس و بدون رای مخالف به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.

نخست وزیر تایلند برای تعیین کابینه نیازمند تایید پادشاه بوده که تایید بیست و نهمین نخست وزیر تایلند در مقر ارتش برگزار شد. البته نکته حائز اهمیت این است که قدرت در دستان خونتا که همان شورای ملی برای صلح و نظم تایلند بوده باقی مانده است.