رئیس جمهور در اجلاس روز جهانی مسجد:

امروز رسالت روحانیت سخت تر و سنگین تر است

دولت

رئیس جمهور گفت: اگر انقلاب در برابر همه دسیسه ها و توطئه ها به ثمر رسید با امیدی بود که روحانیت در دل مردم به وجود آورد و آن امید را تا پیروزی انقلاب زنده نگه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در اجلاس روز جهانی مسجد با تجلیل از مسجد به عنوان مکان عبادت مومنان و مخلصان، این روز را روز تجلیل از مکانی که همواره مرکز هدایت مردم و شروع حرکت های مردمی و نهضت ها و انقلاب ها به نفع مردم و جامعه بوده است نامید و یاد قبله گاه اول مسلمانان و مسجد الاقصی را که تحت سلطه شروران و تجاوزگران صهیونیستی است، گرامی داشت.

وی گفت: مسجد و روحانیت همواره دو عنوان و مفهومی بودند که در کنار هم دیده می شدند و دیده می شوند، کدام مسجد بدون روحانی و عالم می تواند کارکرد خود را داشته باشد؟ کدام عالم و روحانی بدون مسجد جایگاه مناسبی برای بیان سخن حق می تواند داشته باشد؟

رئیس جمهور ادامه داد: روحانیت وظیفه و رسالت سنگینی را به دوش داشته و امروز رسالتش سخت تر و سنگین تر است.

روحانی گفت: اگر انقلاب در برابر همه دسیسه ها و توطئه ها به ثمر رسید با امیدی بود که روحانیت در دل مردم به وجود آورد و آن امید را تا پیروزی انقلاب اسلامی زنده نگه داشت.