نوش‌آبادی در گفتگو با مهر:

لایحه نظام جامع رسانه‌ای تا چهار ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود

مجلس

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره زمان ارائه لایحه نظام جامع رسانه ای به مجلس گفت: :بعد از تعطیلات مجلس پیش نویس نوشته شده به دولت ارائه می‌شود و بعد از یک پروسه چهار ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

حسین نوش آبادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر،در تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع رسانه ای گفت: پیش نویس لایحه جامع رسانه در حال تدوین است و برای اینکه این پیش نویس از پختگی برخوردار بوده و همه دیدگاه ها لحاظ شود، آنرا در معرض قضاوت اندیشمندان و صاحبان رسانه قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: ما در وزارت ارشاد از همه اظهار نظرات و پیشنهادات کارساز استقبال می کنیم چرا که برای تهیه یک لایحه جامع نیاز به نظر همه اهل فرهنگ و رسانه و فرهیختگان داریم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیش نویس طرح مجلس در خصوص نظام جامع رسانه ای ادامه داد: کمسیون فرهنگی و مجلس شورای اسلامی موافق هستند که نظام جامعه رسانه ای به صورت لایحه ارائه شود چرا که از جامعیت بیشتری برخوردار است و ما جوانب مادی و بار مادی این لایحه را نیز در نظر گرفته ایم.

نوش‌آبادی همچنین درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس گفت: بعد از تعطیلات مجلس پیش نویس را به دولت ارائه می کنیم و به نظرم بعد از یک پروسه چهار ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.