منتجب نیا: اصلاح طلبان نتوانسته اند از ظرفیت مذهبی بودن جامعه استفاده کنند

رسول منتجب نیا به روزنامه اعتماد گفت:

اصلاح‌طلبان بايد با مراكز ديني و اجتماعي ارتباط داشته باشند.اين يك نياز فوري اصلاح‌طلبان است. نه فقط مساجد بلكه هيات‌ها و حسينيه‌ها را هم شامل مي‌شود و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا ما از پتانسيل مذهبي بودن مردم نتوانستيم استفاده كنيم.

اتفاقي افتاده كه در راس هيات‌هاي مذهبي حتما بايد اصولگرايان باشند در حالي كه اينطور نيست و اصلاح‌طلبان هم اهل مسجد و هيات هستند.

شخص اصلاح‌طلبي تعريف مي‌كردند كه به مسجد رفته بود و شخصي با ديدن اين چهره اصلاح‌طلب خطاب به او گفته بود كه شما هم به مسجد مي‌آييد؟ مگراين چيزها را قبول داريد؟ اين فضاي غلط در ذهن برخي ايجاد شده كه اصلاح‌طلبان اعتقادات ديني ندارند. يكي از راه‌ها براي از بين بردن اين ذهنيات غلط ، ورود پيدا كردن ما است.

 

17302

کد N476999