تبریک افخم به مردم عراق در خصوص شکسته شدن محاصره آمرلی توسط تروریست‌ها

سیاست خارجی

سکوت دو ماهه کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر فاجعه محاصره دو ماهه هزاران شهروند بی‌گناه آمرلی، صداقت این مدعیان را بار دیگر در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شکسته شدن محاصره شهر مقاوم آمرلی پس از قریب دو ماه محاصره ناجوانمردانه آن توسط تروریست‌ها را به آحاد ملت بزرگ عراق، مرجعیت عظام، دولت و نیروهای مسلح این کشور تبریک گفت.

یه گزارش ایلنا، مرضیه افخم مقاومت آمرلی را نماد پیروزی ملت عراق در مقابله با تروریست‌های تکفیری- بعثی از یکسو و نماد رسوائی مدعیان حقوق بشر از سوی دیگر توصیف کرد و افزود: سکوت دو ماهه کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر فاجعه محاصره دو ماهه هزاران شهروند بی‌گناه آمرلی، صداقت این مدعیان را بار دیگر در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار داده است.

وی اظهار اطمینان کرد که پیروزی آمرلی روح مقاومت را در عراق بیش از پیش تقویت خواهد کرد و پیروزی‌های بزرگتری را در مقابله با تروریسم بعثی – تکفیری و حامیان آنها رقم خواهد زد.

کد N476997