پاسخ محکم روحانی لبنانی به اظهارات فواد السنیوره/ "ما لبنان تحت امر صهیونیستها را نمی‌خواهیم"

آفریقا و خاورمیانه

یک روحانی شیعی لبنانی، اظهارات "فواد سنیوره" نخست وزیر سابق که علیه مقاومت موضع گرفته بود را پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ "عباس زغیب" از روحانیون برجسته شیعه لبنان خطاب به سنیوره تاکید کرد: ما خواهان لبنان با کرامت و قدرتمند با حضور  ملت، مقاومت و ارتش هستیم که در پی توقف تجاوزات دشمن (رژیم صهیونیستی) علیه خود، اشک نریزد.

وی افزود: ما خواهان لبنان جنگنده و کوبنده برای کسانی هستیم که کشورمان را ذلیل و فرومایه می‌خواهند. ما لبنانی را خواهانیم که به اشغالگران چایی تعارف نکند، لبنانی یکپارچه و مرتبط با سوریه، عراق و ایران و تمامی شرافتمندان. 

وی تاکید کرد: نه! ما خواهان "لبنانی صهیونیستی" نستیم که افراد ذلیل و پست و مزدور را به راحتی ببلعد. ما لبنانی را می خواهیم که با اراده ملی و بر اساس اصول ایمان به وطن رئیس جمهورش را انتخاب کند و قادر به حفظ امنیت تمام لبنانی ها و ارتش خود باشد. لبنانی را می خواهیم که در آن فرقی میان مسلمان، مسیحی، دروزی و علوی نباشد و لبنانی که میان شیعه و سنی اختلافی قائل نشود.