واکنش افخم به بیانیه اجلاس وزرای خارجه شورای همکاری در جده

سیاست خارجی

سیاست اصولی ما در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس، رعایت حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگران و توجه به واقعیت‌های غیرموهوم است و جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی منطقه مجددا بر آمادگی خود جهت بهبود و گسترش روابط با دولت‌های خلیج فارس را تاکید می‌نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه تکراری اجلاس یکصد و سی و دوم وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پیرامون جزایر ایرانی تنب و ابوموسی را مردود و ناشی از عدم درک واقعیت‌های تاریخی و شرایط جاری منطقه دانست.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم اشاره کرد: این بیانیه مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت و رد کامل مفاد آن تاکید می‌نماید که این نوع موضع‌گیری‌ها جز انحراف افکار عمومی و تاخیر در همکاری‌های هدفمند بین‌الملل منطقه تاثیر دیگری نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: سیاست اصولی ما در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس، رعایت حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگران و توجه به واقعیت‌های غیرموهوم است و جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی منطقه مجددا بر آمادگی خود جهت بهبود و گسترش روابط با دولت‌های خلیج فارس را تاکید می‌نماید.

کد N476713