بررسی مرکز پژوهش های مجلس درباره نظام قیمت گذاری و مدیریت تقاضای آب

مرکز پژوهشهای مجلس,آب

تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی حفظ منابع محدود آب کشور را در گرو مدیریت تقاضای این کالای اقتصادی و اجتماعی دانست و اعلام کرد: رفع محدودیت منابع آب از طریق افزایش عرضه امکان پذیر نیست و باید از ابزارهای قیمتی و تجارب کشورهای دیگر در مدیریت منابع آب استفاده کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و همچنین تغییر الگوهای مصرف، تقاضا برای منابع آب در طول زمان افزایش یافته است و از سوی دیگر به علت برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و خشکسالی های گسترده، عرضه آب نیز کاهش یافته است.

در ادامه گزارش این دفتر آمده است: در حال حاضر منابع آبی کشور با محدودیت های زیادی مواجه بوده و بدون تردید لازم است نحوه مدیریت آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

این مرکز با اشاره به اعلام بحرانی شدن وضعیت بخش زیادی از دشت های کشور و همچنین سدسازی های گسترده در دهه های اخیر،تاکید می کند که رفع محدویت منابع آب از طریق افزایش عرضه غیرممکن است و لذا مسیر حفظ منابع آب موجود برای تامین نیازهای نسل کنونی و نسل آینده، از مدیریت تقاضای آب می گذرد.

بر این اساس، اصلاح قوانین و مقررات، استفاده از ابزارهای اقتصادی و عنایت به تجربه های جهانی از جمله مهمترین ابزارهایی محسوب می شوند که می توانند برای بهبود و اصلاح شیوه های مدیریتی موجود مورد توجه قرار گیرند.

این مرکز با استناد به مطالعات درباره مدیریت منابع آب کشور تصریح کرده است: نتایج بررسی ها نشان می دهند که تناقضاتی قانونی در زمینه تعرفه های آب وجود دارد که باید اصلاح شوند؛ ضمن اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها در مورد تعرفه های آب به ویژه در مصارف کشاورزی که متناظر با اصول کارآیی اقتصادی است، در عمل اجرا نمی شود.

دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود یادآور شده است:تجربه کشورهای جهان نمایانگر دریافت هزینه های تامین آب از بهره برداران و در عین حال تبعیض قیمت برای حمایت در برخی زمینه ها است.

سیام(1)**2021**1572
کد N475975