گزارش آماری نشست خبری رئیس جمهور؛

 سیاست خارجی اولویت خبرنگاران

دولت

از مجموع 17 سئوال، سیاست خارجی 11 سوال، سیاست داخلی 2 سئوال، اقتصادی 3 سئوال و فناوری اطلاعات یک سئوال را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست خبری رئیس جمهور بعد از ظهر شنبه در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

- این نشست با حضور 72 رسانه خارجی و 60 رسانه داخلی برگزار شد.

- مدت زمان نشست خبری 80 دقیقه عنوان شد اما در پایان بیش از 100 دقیقه به درازا کشید.

- سخنرانی ابتدایی رئیس جمهور 25 دقیقه به طول انجامید که عمدتا حول مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاست خارجی بود.

- در مجموع 17 سوال از ریاست جمهوری پرسیده شد.

- از مجموع 17 سوال، سیاست خارجی 11 سوال، سیاست داخلی 2 سوال، اقتصادی 3 سوال و فناوری اطلاعات یک سوال را به خود اختصاص داد.

- به بیان دیگر 65 درصد سوالات در موضوع سیاست خارجی، 17درصد مسائل اقتصادی، 12 درصد مسائل داخلی و 6 درصد فناوری اطلاعات بودند.

- خبرنگاران داخلی 10 سوال و خبرنگاران رسانه های خارجی 7 سوال از رئیس جمهور پرسیدند.

- از 7 رسانه خارجی که از رئیس جمهور سوال پرسیدند؛ 4 رسانه  آسیایی و 3 رسانه اروپایی و آمریکایی بودند.

- موضوع توافق ژنو و تحریم های جدید آمریکا علیه ایران با 8 سوال بیشترین حجم را به خود اختصاص داد.

 

حوزه تعداد درصد
سیاست خارجی 12 65
سیاست داخلی 2 12
اقتصادی 3 17
فناوری اطلاعات 1 6