تخت روانچی:

انتقادهای شدیدی از مواضع و اقدامات آمریکایی ها داشته ایم

سیاست خارجی

معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحریم های بین المللی به ویژه تحریم های آمریکا غیرعادلانه و ظالمانه است گفت: عملکرد دوگانه آمریکایی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحریم های بین المللی به ویژه تحریم های آمریکا غیرعادلانه و ظالمانه است گفت: عملکرد دوگانه آمریکایی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.
 
مجید تخت روانچی در واکنش به اقدام روز گذشته امریکایی ها مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه افراد و شرکت های ایرانی اظهار داشت: ما پیش از این بسیار به صراحت نظرمان را درباره این گونه اقدامات اعلام کرده و در جلسات خصوصی و عمومی انتقادهای شدیدی از مواضع و اقدامات امریکایی ها در این باره داشته ایم.
 
وی با تاکید بر اینکه این اقدام امریکایی ها کاملا مردود است، افزود: نمی شود از یک سو ادعا کنند که می خواهند با حسن نیت وارد مذاکره شوند و مذاکرات را پیش ببرند و از طرفی به چنین اهرم هایی متوسل شوند که از دید ما نه فقط مردود، بلکه اصولا ناکارآمد است.
 
معاون وزیر امور خارجه گفت: از دید ما تحریم های بین المللی به ویژه تحریم های امریکا غیرعادلانه و ظالمانه است و مردم ما نیز تحت تأثیر چنین اقداماتی قرار نمی گیرند.
 
تخت روانچی تصریح کرد: عملکرد دوگانه امریکایی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست که از یک طرف ادعای علاقه و حل قضیه کنند و از طرفی به چنین اقداماتی متوسل شوند که از دید ما و حتی از دید خیلی از کشورها مردود و عملاً مخالف ادعایی است که در مذاکرات مطرح می کنند.