گزارش خبری/

نشست جده عرصه رویارویی سعودی-قطری/ریشه اختلافات دو رقیب سرسخت