رهبر اخوان المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شد

آفریقا و خاورمیانه

دستگاه قضایی مصر محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه کیفری الجیزه "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مصر و چند نفر از اعضای اخوان المسلمین را در جریان رسیدگی به جریان موسوم به "مسجد الاستقامه" به حبس ابد محکوم کرد.

وی در مرداد ماه سال گذشته پس از حادثه رابعه العدویه بازداشت شد.