فوری/

درگیری میان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و تروریستها در جولان

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از درگیری میان نیروهای حافظ صلح و تروریستها در بلندیهای جولان در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با انتشار خبری فوری از وقوع درگیری میان نیورهای حافظ صلح وابسته به سازمان ملل (آندوف) و گروههای تروریستی در منطقه مرزی جولان در سوریه خبر داد.

خواندنی از سراسر وب