23 شکایت تیم احمدزی مردود اعلام شد

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از مردود اعلام شدن 23 مورد شکایت تیم تحول و تداوم از 25 مورد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از 25 مورد شکایت تیم تحول و تداوم 23 مورد را مردود اعلام کرد.

این نشست به صورت علنی با حضور نمایندگان جامعه مدنی، ناظران ملی و بین المللی و نمایندگان ستاد تحول و تداوم و کمیسیون مستقل انتخابات پنجشنبه گذشته در کابل برگزار شد.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی افغانستان اعلام کرد بیست و پنج مورد شکایت از نحوه ابطال آرا از سوی تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی دریافت کرده اند که از این شکایت ها هفت مورد آن در خصوص ابطال آرای ولایت پکتیا و شش مورد شکایت در زمینه ابطال آرای ولایت قندهار است.

نادر محسنی گفت: دو مورد شکایت تیم تحول و تداوم مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفت و مابقی مردود اعلام شد.

سید حبیب عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم ضمن ابراز نارضایتی از نحوه قضاوت کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که احتمالا توطئه های زیادی در روند تفتیش آرا وجود داشته است.

خالد احمد اوریا رئیس حقوق کمیسیون مستقل انتخابات گفت که پنج معیار ابطال آرا با تفاهم دو تیم انتخاباتی صورت گرفته و در برخی از محل های رای دهی، اوراق دیگر محل ها جابجا شده است که کمیسیون در حال تحقیق در این باره است.

از طرف دیگر ستاد انتخاباتی تحول و تداوم اعلام کرد که تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی یک ناظر خارجی را در روند تفتیش استخدام کرده بود که به نفع این تیم تصمیم می گرفت.

همچنین تیم انتخاباتی تحول و تداوم مدعی است که یک فرد همزمان به عنوان کارمند کمیسیون و عضو ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی فعالیت کرده است.

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همچنین اعلام کرد که آرای نزدیک به 300 محل رای دهی شورای ولایتی کابل بررسی شده است.