با تاکید بر استفاده از نظر مراجع؛

حیدر العبادی خواستار معرفی نامزدهای وزارتخانه‌ها طی دو روز آینده شد

آفریقا و خاورمیانه

مامور تشکیل دولت جدید عراق بر لزوم تسریع روند تشکیل کابینه و تحرک جریانهای سیاسی در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، "حیدر العبادی" نخست وزیر جدید عراق بر لزوم تسریع بخشیدن به روند تشکیل کابینه در این کشور تاکید کرد.

در بیانیه ای که از سوی دفتر العبادی صادر شده، وی از جریانهای سیاسی عراق خواسته گزینه های خود برای وزارتخانه‌های مختلف عراق را تا دو روز آینده معرفی کنند.

العبادی همچنین با تاکید بر استفاده از نظر مراجه دینی عراق، دستور کار دولت جدید را اجرای برنامه توافقی اعلام کرده بر مبنای اصل مشارکت عنوان کرده است.

وی همچنین از ادامه تلاشهای پیگیرانه خود در زمینه تشکیل دولت خبر داده است.