در نشست ظهر امروز؛

عراقچى سفراي خارجى را نسبت به مذاكرات هسته اي توجيه کرد

سیاست خارجی

 معاون بين الملل وزارت امور خارجه در نشست توجيهي سفرا و روساي نمايندگي هاي مقيم تهران، آخرين وضعيت مذاكرات هسته اي کشورمان با ٥+ ١ را تشريح کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر،معاون بين الملل وزارت امور خارجه در نشست توجيهي سفرا و روساي نمايندگي هاي مقيم تهران، آخرين وضعيت مذاكرات هسته اي ج.ا.ايران با ٥+ ١ را تشريح نمود.

 دكتر عراقچي در نشست روز پنجشنبه، ششم شهريور ماه ، با بيان ويژگي توافقات برنامه عمل مشترك ژنو، بر جديت كشورمان جهت حصول نتايج عملي و مثبت در مذاكرات جاري هسته اي تاكيد کرد.

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان، با تعيين كننده خواندن سه عنصر جديت در مذاكرات، حسن نيت طرفهاي مذاكره كننده و معقول و منطقي بودن انتظارات طرفين در مذاكرات، هر گونه حصول به نتيجه ملموس در مذاكرات را منوط به رعايت سه اصل فوق دانست. وي تاكيد كرد جمهوري اسلامي ايران با جديت و حسن نيت كامل، و نيز ايده هاي منطقي و راهگشا وارد مذاكرات شده و اطمينان دارد چنانچه طرف مقابل نيز با جديت و حسن نيت مذاكرات را ادامه داده و در پي زياده خواهي نباشد، حصول توافق تا تاريخ ٢٤ نوامبر كاملا عملي است.

معاون بين الملل وزارت امور خارجه، ضمن تاكيد بر اهميت مذاكرات دو جانبه در كنار مذاكرات چند جانبه با ٥+ ١، به تغيير نوع نگاه بين المللي نسبت به ايران اشاره  و افزود: در يك سال گذشته و در نتيجه رويكرد سياست خارجي دولت يازدهم و از جمله جديت در مذاكرات، علي رغم فضاسازي هاي گذشته بين المللي، اكنون جامعه بين الملل تصويري روشن و واقعي از اهداف صلح طلبانه جمهوري اسلامي ايران  داشته و پروژه معرفي ايران به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي شكست خورده است.

دكتر عراقچي در پايان ابراز اميدواري کرد كه مذاكرات تا ٢٤ نوامبر سال جاري به نتيجه رسيده و ايران متناسب با ميزان حسن نيت طرف مقابل در مذاكرات، رفتار خواهد کرد.