اعتراض اوکراینی ها به اقدامات دولت/ حضور داوطلبان روس در بین استقلال‌ طلبان

آمریکا اروپا

اعتراض اوکراینی ها به اقدامات نظامی دولت و حضور داوطلبان روس در بین استقلال‌ طلبان از جمله تحولات اوکراین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی از تظاهرات مردم اوکراین مقابل وزارت دفاع این کشور در کی یف در اعتراض به اقدامات نظامی دولت اوکراین در شرق این کشور با هدف استعفای پروشنکو رئیس‌ جمهور اوکراین خبر داد.

خبر دیگر اینکه "آرسنی یاتسنیوک" نخست‌ وزیر اوکراین از آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت خواست تا دارایی‌ های روسیه را تازمانیکه تمام نیروهایش از قلمرو اوکراین خارج نشده اند، مسدود کنند.

همچنین "زاخارچنکو" فرمانده استقلال‌ طلبان اوکراین از حضور سه هزار داوطلب روس در بین این نیروها خبر داد که این شبه‌ نظامیان روس‌ تبار اوکراینی با هدف استقلال از این کشور می جنگند.