رویترز: روسیه از احتمال برداشته شدن تحریمهای ایران خبر داد

حق غنی سازی

تهران – ایرنا – خبرگزاری رویتز گزارش داد وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از احتمال (شانس) برداشته شدن تحریمهای ایران از طریق مذاکرات بین المللی خبر داد.

رویترز گزارش داد وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: علی رغم روند دشوار مذاکرات، این احتمال در حال شکل گیری است که تمامی حقوق کامل و جدایی ناپذیر ایران به عنوان یکی از دولتهای عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته ای (ان.پی.تی) که شامل حق غنی سازی و برداشته شدن تحریمها است، برآورده شود.

رسانام**1302**1577
کد N470515