در نامه به همتایان وسازمان های بین المللی و منطقه ای

وزیرخارجه لبنان خواستار محاکمه و مجازات تروریست های جنایتکار شد

دادگاه بین المللی,تروریست ها

بیروت – ایرنا - « جبران باسیل» وزیرامور خارجه لبنان با ارسال نامه هایی برای همتایان خود در کشورهای مختلف و مقامات سازمان های بین المللی و منطقه ای خواستار همکاری برای فراهم کردن زمینه تحقیقات و محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات ضد بشری و تروریست های جنایتکار شد.

به گزارش ایرنا، جبران باسیل در این نامه ها، ابتکارعمل دولت لبنان را که در اختیار دادگاه بین المللی جنایی قرار گرفته و مبتنی بر درخواست برای تعقیب قضایی تروریست ها و مرتکبان جنایات ضد بشری بویژه علیه شهروندان بی گناه و اقلیت های دینی و نژادی در عراق است، مورد تاکید قرار داده است.

در این نامه ها همچنین پاسخ دریافت شده از خانم « فاتو بنسوده» دادستان دادگاه بین المللی جنایی به اطلاع وزیران خارجه کشورها و مقامات سازمان های بین المللی و منطقه ای رسیده است.

خانم بنسوده در پاسخ به وزارت خارجه لبنان از ابتکار دولت این کشور تشکر و تاکید کرده که « این پرونده را در دستور کار قرار داده است».

دادستان دادگاه بین المللی جنایی همچنین خواستار برقراری ارتباط با وی و ارائه اطلاعات و اسناد مرتبط با قاتلان وابسته به گروه های تروریستی دارای تابعیت کشورهای مختلف شده است تا بتواند از آنها در تحقیقات و بررسی های جنایی استفاده کند.

جبران باسیل بر مبنای پاسخ خانم بنسوده از وزرای خارجه کشورها و مقامات سازمان های بین المللی و منطقه ای خواسته است تا در این زمینه با دولت لبنان همکاری و از هرگونه کمک که برای تسهیل تحقیقات و شروع دادگاه های بین المللی به منظور محاکمه و مجازات تروریست های جنایتکار که مرتکب فجیعترین جنایات شده اند، دریغ نکنند.

وی ابراز امیدواری کرده است که با برگزاری دادگاه های بین المللی و محاکمه و مجازات تروریست های جنایتکار ، عدالت تحقق یابد و امنیت و ثبات در کشورهای منطقه از جمله لبنان برقرار شود.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرده است که این کشور اکنون در حال مبارزه با گروه های تروریستی داعش ، جبهه النصره و القاعده است.

خاورم ** 1324.
کد N470123