در دیدار ظریف و نصیرو باکو صورت گرفت؛

بررسی راه‌های توسعه همکاری درحوزه انرژی ایران و بنین

سیاست خارجی

نصیرو باکو وزیر امور خارجه بنین ضمن اشاره به جایگاه و وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بر ضرورت تعامل و همکاری سازنده بین کشورهای عربی و اسلامی جهت جلوگیری از گسترش خشنونت و افراط‌گرایی که خطری برای ثبات و امنیت کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا شمرده می‌شود، تاکید کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری بنین عصر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار طرفین راه‌های توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور به ویژه در حوزه انرژی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

نصیرو باکو وزیر امور خارجه بنین ضمن اشاره به جایگاه و وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بر ضرورت تعامل و همکاری سازنده بین کشورهای عربی و اسلامی جهت جلوگیری از گسترش خشنونت و افراط‌گرایی که خطری برای ثبات و امنیت کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا شمرده می‌شود، تاکید کرد.

کد N470071