روسیه ادعای اوکراین را رد کرد

آمریکا اروپا

روسیه ادعای اوکراین مبنی بر برنامه روسیه برای قطع انتقال گاز به اروپا را بی اساس خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه اعلام کرد قصدی برای قطع صادرات گاز خود به اروپا ندارد.

وزیر انرژی روسیه اظهارات مقامات اوکراینی مبنی بر قصد روسیه برای قطع انتقال گاز به اروپا را بی اساس خواند.

آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفته بود کیف از برنامه های روسیه برای توقف صادرات گاز به اروپا در زمستان امسال مطلع شده است.

وزیر انرژی روسیه از آمادگی  روسیه برای "گفتگوی سازنده" درباره انرژی با شرکای علاقه مند از جمله اوکراین خبر داد.