فواد معصوم خواستار تشکیل شورای عالی دفاع برای بازنگری در ارتش شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری عراق خواستار تشکیل شورای عالی دفاع برای بازنگری در ساختار ارتش این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، فواد معصوم پس از دیدار با لوید اوستن فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا خواستار تشکیل شورای عالی دفاع شد.

وی افزود: تشکیل شورای عالی دفاع باید تنها از نظامیان نباشد بلکه سیاستمداران و کارشناسان امنیتی نیز حضور داشته باشند و ماموریت آنها بازنگری در ارتش عراق و دستگاه امنیتی بر اساس درست و حرفه ای باشد.

معصوم تاکید کرد: موازنه قوا به نفع نیروهای مسلح عراق تغییر پیدا کرده است و آنها متناسب با چالشها هستند. حمایت قوی از نیروهای مسلح در مناطق تماس لازم است.

از سوی دیگر ژنرال اوستن نیز گفت: آمریکا حامی عراق در مقابله با خطرات تروریسم داعش است. آمریکا و عراق برای نابودی تروریسم فعالیت می کند.