رئیس صندوق بین المللی به اتهام فساد تحت بازجویی قرار گرفت

آمریکا اروپا

رئیس صندوق بین المللی پول امروز در فرانسه در ارتباط با یک پرونده فساد تحت بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کریستین لاگارد" امروز چهارشنبه به طور رسمی در پاریس به سبب درگیر بودن در پرونده فسادی که مربوط به دوران حضور وی در وزارت اقتصاد فرانسه است مورد بازجویی قرار گرفت.

هر چند لاگارد تا کنون چهار بار به سبب این پرونده تحت بازجویی قرار گرفته اما با این وجود رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرده که در ساعات پایانی امروز به محل کار خود یعنی واشنگتن باز می گردد.

لاگارد و رئیس دفتر وی در زمان حضورش در وزارت اقتصاد فرانسه، متهم به پرداخت 400 میلیون یورو به صورت غیرقانونی به یک بازرگان هستند.

لاگارد با انتشار بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: پس از سه سال تحقیق و ساعت ها پرسش و پاسخ، دادگاه به این نتیجه رسیده که من در این مورد اقدام اشتباهی انجام نداده ام.

رئیس صندوق بين المللي پول که از سال 2007 تا 2011 وزير اقتصاد و دارايي فرانسه بود، متهم است در ماجرای فروش سهام شركت " آديداس" به "برنار تاپی" تاجر فرانسوی و برخوردار شدن او از وام و كمک های مالی بانكی در سال 2007 ، به نفع وی اقدام كرده است.