رییس بنیاد علم و هنر ترکیه: ایران و ترکیه مهمترین کشورهای جهان اسلام هستند

مصطفی اوزل

آنکارا- ایرنا - ˈمصطفی اوزلˈ رییس بنیاد ˈعلم و هنرˈ ترکیه، با اشاره به وجود 25 کشور مستقل در جهان اسلام، گفت: مهم ترین این کشورها در جهان اسلام ، ایران و ترکیه هستند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از آنکارا، اوزل در گفت وگو با شبکه اینترنتی خبری ˈسون دقیقهˈ این مطلب را عنوان کرد.

رییس بنیاد علم و هنر ترکیه، دوست و همکلاس ˈاحمد داوداوغلوˈ رهبر جدید حزب ˈعدالت و توسعهˈ و نخست وزیر آتی ترکیه که از 36 سال پیش تاکنون با وی آشنایی دارد، گفت: داوداوغلو تئوری نزدیکی دیگر کشورهای اسلامی به ترکیه را تدوین کرده و زمینه عملی این کار را نیز فراهم ساخته است.

به گفته اوزل، از دید داوداوغلو جهان اسلام از 100 سال پیش در ورطه سقوط به سر می برد و دلیل این سقوط نیز نظامی و یا اقتصادی نیست، بلکه مساله اصلی عدم تولید علم و دانش در کشورهای اسلامی است و وی در تز دکتری خود به رابطه علم، سیاست و اخلاق با یکدیگر پرداخته است.

مخالفین، داوداوغلو را متهم به اجرای سیاست های نئوعثمانی می کنند.

خاورم**2012**7074**1275
کد N469399