بازرسین ستاد کل ارتش در فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی بازید کردند

سیاست داخلی

تیم بازرسی ستاد کل آجا به ریاست امیر سرتیپ دوم آقایی از قسمتهای مختلف یگان فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی بازدید کردند که فعالیت های انجام شده در این یگان، مورد رضایت بازرسان قرار گرفت.

تیم بازرسی ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف اجرای فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها، از یگان فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، تیم بازرسی ستاد کل آجا به ریاست امیر سرتیپ دوم آقایی از قسمتهای مختلف یگان فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی بازدید کردند که فعالیت های انجام شده در این یگان، مورد رضایت بازرسان قرار گرفت.

 آقایی، ریاست تیم بازرسی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها اظهار داشت: «اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی و کاهش هزینه ها و همچنین اشاعه فرهنگ صرفه جویی و انضباط اقتصادی در سطح یگانهای نهاجا، کارکنان و خانواده های محترم آنان در تمامی رده ها می بایست انجام شود و کلیه یگانها در این راستا ترغیب شوند.»

وی در ادامه از فعالیتها و ابتکارات در زمینه های مختلفِ ساخت، تولید و بازسازی های انجام گرفته توسط کارکنان فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی قدردانی کرد.

رئیس تیم بازرسی ستاد کل ارتش ضمن آرزوی توفیق برای مجموعه آماد و پشتیبانی هوایی، گفت: «تجربیات کسب شده در این یگان، می بایست به یگانهای دیگر نیز انتقال یابد.»

کد N469090