در صحن علنی مجلس انجام شد؛

انتخاب ناظران مجلس در کارگروه صدور مجوز از دستگاه های اجرایی

مجلس

براساس رأی گیری انجام شده از مجموع 165 رأی حسین آذین با 150 رأی و سیدسعید زمانیان دهکردی با 93 رأی و ناصر آشوری قلعه رودخانی با 89 رأی به عنوان نمایندگان ناظر در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند.

با نظر موافق نمایندگان مجلس حسین آذین و سیدسعید زمانیان دهکردی و ناصر آشوری قلعه رودخانی به عنوان اعضای ناظر در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند.


به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سه عضو جدید اعضای ناظر در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.


براساس رأی گیری انجام شده از مجموع 165 رأی حسین آذین با 150 رأی و سیدسعید زمانیان دهکردی با 93 رأی و ناصر آشوری قلعه رودخانی با 89 رأی به عنوان نمایندگان ناظر در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند.


گفتنی است ناصر آشوری قلعه رودخانی، عطاءالله حکیمی از سوی کمیسیون اقتصادی،‌ سیدسعید زمانیان دهکردی و عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و حسین آذین و حمید رسایی از کمیسیون اصل نودم مجلس به عنوان کاندیدای عضویت در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی به صحن علنی مجلس معرفی شدند.


یادآور می شود بعد از اعلام اسامی نمایندگان کاندیدای عضویت در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی از سوی هیأت رئیسه مجلس حمید رسایی از کاندیداتوری انصراف داد.

کد N468613