شبکه مجازی حقوقدانان وزارت کشور تشکیل می شود

شبکه مجازی حقوقدانان

تهران- ایرنا- رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی وزارت کشور از ابلاغ دستور العمل تشکیل شبکه مجازی حقوقدانان وزارت کشور به منظور شناسایی، ساماندهی و استفاده بهینه از توانایی های حقوقدانان وزارت کشور با تکیه بر فن آوری های نوین خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت کشور، دکتر سلمان سامانی رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی وزارت کشور گفت: دستور العمل تشکیل شبکه مجازی حقوقدانان وزارت کشور به منظور شناسایی، ساماندهی و استفاده بهینه از توانایی های حقوقدانان وزارت کشور با تکیه بر فن آوری های نوین ابلاغ شده است.

در دستور العملی که به همین منظور از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور خطاب به مدیران امور حقوقی استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده، چارچوب های محتوائی و ساختاری این شبکه مجازی تبیین شده است.

بر اساس ماده 1 این دستور العمل، تهیه بانک جامع اطلاعات حقوقدانان وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و سازمان های وابسته به منظور حفظ و ارتقای سرمایه انسانی، آموزش وتوانمند سازی مستمر حقوقدانان، استفاده از توانمندی و ظرفیت های حقوقدانان در امر آموزش و توانمند سازی سایر کارکنان و مدیران و مشارکت فراگیر در اظهار نظر ها در مورد طرح ها و لوایح مرتبط با وزارت کشور پایه اصلی این شبکه مجازی را شکل خواهد بخشید.

بر اساس ماده 2 دستور العمل یاد شده تمام افرادی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق و یا مدارک کارشناسی ارشد و یا دکتری در یکی از گرایشهای حقوق باشند، می توانند به عضویت شبکه مجازی حقوقدانان وزارت کشور درآیند.

بر اساس اعلام رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی وزارت کشور آن دسته از حقوقدانان عضو در این شبکه مجازی که با ارائه شایستگی ها از کارآمدی لازم برخوردار باشند با تشخیص مراجع ذیربط در انتصاب به مشاغل و سمت های بالاتر از اولویت برخوردار خواهند بود.

این شبکه مجازی به گونه ای طراحی می شود تا با طبقه بندی حقوقدانان بر حسب تخصص و معرفی زمینه های همکاری و همچنین ثبت فعالیت اعضای شبکه و ارائه گزارش تحلیلی عملکردها، حداکثر استفاده از ظرفیت های تکنیکی شبکه های مجازی برای تحقق اهداف تشکیل به عمل آید.

سیام**7261**1572
کد N468486