با رای نمایندگان/

دو عضو ناظر مجلس در شورای آمایش سرزمین انتخاب شدند

مجلس

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو عضو ناظر مجلس در شورای آمایش سرزمین انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران مجلس به عنوان ناظر در شورای آمایش سرزمین در دستور کار امروز نمایندگان در صحن علنی قرار داشت.

قادر مرزی، دامادی، جعفرزاده و حاجی دلیگانی نمایندگان معرفی شده برای عضو ناظر در شورای آمایش سرزمین معرفی شدند که نمایندگان مجلس با 98 رای به دامادی و 81 رای به جعفرزاده ایمن آبادی این دو نماینده مجلس را به عنوان اعضای ناظر در شورای آمایش سرزمین انتخاب کردند.