گزارش خبری/

واکنش های منطقه ای و بین المللی به پیروزی مقاومت و مردم فلسطین در جنگ 51 روزه