انگلیسی ها در باغ قلهک ساختمان سازی می کنند

روزنامه خراسان نوشت:

بر اساس گزارش هاي ساکنان محلي، طي هفته هاي اخير فعاليت هاي عمراني متعددي در باغ قلهک که هم اکنون در اختيار سفارت انگلستان است، انجام شده و تغييرات مختلفي در اين باغ قديمي با حضور تعداد قابل توجهي کارگر در حال انجام است که تنها در يک مورد آن، متوليان فعلي اين باغ در حال ساخت يک پارک بازي ويژه کودکان در بخش شمالي باغ قلهک هستند.

 

17302

کد N468093