در شهر مدینه رخ داد؛

پنج کشته در انفجار بیمارستان نیروهای گارد ملی عربستان

آفریقا و خاورمیانه

یک پایگاه سعودی از وقوع یک انفجار در بیمارستان گارد ملی عربستان در شهر مدینه و کشته شدن پنج نفر خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی "سبق"، منابع بیمارستانی در مدینه از وقوع انفجار در بیمارستان نیروهای گارد ملی عربستان خبر دادند.

بنابراین گزارش، این انفجار در زمان تعمیر مخزن گازی این بیمارستان رخ داده و در نتیجه آن پنج نفر کشته شده اند.

مقامات سعودی تاکنون به اطلاعات تکمیلی درباره علت اصلی وقوع این انفجار قوی که به ساختمانهای اطراف نیز آسیب زده، اشاره ای نکرده اند.