موافقت نمایندگان با برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تسهیل ازدواج جوانان

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک های دولتی و صندوق مهر امام رضا به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک های دولتی و صندوق مهر امام رضا به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی با یک فوریت این طرح موافقت کردند که دو فوریت این طرح با 106 رأی مخالف، 36 رأی موافق و 15 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن به تصویب نرسید.

به گزارش مهر، یک فوریت این طرح با 128 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید.