اعضای ناظر مجلس در شوراهای عالی آمار و اجرای سیاست های اصل 44 انتخاب شدند

عضو ناظر شورا

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی،«محمد حسین حسین زاده بحرینی»، «حمید رضا فولادگر» و «محمد رجایی باغ سیایی» را به عنوان سه عضو ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس سه نفر را برای عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و یک نفر عضو ناظر در شورای عالی آمار و انتخاب کردند.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، محمدعلی مددی نماینده میانه، غلامحسین شیری علی آبادی نماینده هشترود، محسن صرامی فروشانی نماینده خمینی شهر، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، محمد رجایی باغ سیایی نماینده گناباد نامزدهای

عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بودند.

حسین زاده بحرینی با 109 رای، فولادگر با 107 و رجایی باغ سیایی با 87 رای به عنوان عضو ناظر در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انتخاب شدند.

در این جلسه «محمد حسین دوگانی» نماینده فسا نیز با 116 رای به عنوان عضو شورای عالی آمار انتخاب شد.

نمایندگان مجلس همچنین از میان سید محمد حسین میر محمدی نماینده گلپایگان و خوانسار، عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت، محمدحسن دوگانی نماینده فسا و عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل، دوگانی با 116 رای و میرمحمدی را با 90 رای به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی آمار کشور انتخاب کردند.

سیام(3)**9103**ل.الف.ی**1336
کد N467368