تنش زدایی تهران - ریاض محمد علی سبحانی *

تهران ریاض

وضعیت ناپایدار و مشوش ایجادشده در خاورمیانه، بهترین فرصت برای تولید و در پاره ای موارد، بازتولید فرقه گرایی افراطی با توجیه بازگشت به احکام واقعی اسلامی را فراهم آورده است.در این نکته هیچ کس تردیدی ندارد.

به طور طبیعی در هر منظومه منطقه ای، هنگام رخداد چنین وقایعی است که کشورهای اثرگذار از همه ظرفیت ها در راستای همگرایی و بازگرداندن آرامش به منطقه برای تامین امنیت ملی کشورها و تامین چرخه مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان همسایگان استفاده می کنند.

آنچه به سیاست خارجی ایران بازمی گردد، اهمیت عراق و سوریه، به ویژه عراق است که به عنوان همسایه ای خاص، تبادلات فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی پرحجمی میان دو کشور برقرار است و نمی توان حتی لحظه ای از وضعیت آن و البته سوریه غافل بود. مساله ما و عربستان، در حوزه روابط دوجانبه نمود پیدا نمی کند و در ظاهر، می توان گفت وگوهای دوجانبه داشت.

مشکل، اختلاف نظر بر سر مسایل منطقه ای است که به دلیل ناآگاهی از اهمیت روابط ایران و عربستان در دولت گذشته، تا حدی عمیق شده است. حال باید بررسی کرد که ریشه مشکلات کجاست؟ اختلاف نظر بر سر عراق و سوریه، بخشی از این مشکلات است. با توجه به تحولات عراق، باید در سه سطح عمل می شد: نخست سطح داخلی بود که حول محور آیت الله سیستانی، تلاش برای بازسازی وضعیت سیاسی در دستور کار قرار گرفت.

سطح دوم، سطح منطقه ای است. ایران و عربستان اگر در کنار یکدیگر قرار گرفته و در مورد آینده عراق با یکدیگر همکاری کنند مشکل تروریسم افراطی بسیار سریع تر از آنچه تصور می شود، قابل حل است.

این مساله در مورد سوریه نیز صدق می کند و از قضا، قدرت های فرامنطقه ای نیز امروز به اهمیت پایان دادن به وضع موجود در این دو کشور، پی برده اند. سفرهای دیپلماتیک در سطح مقامات ارشد وزارت خارجه به عربستان سعودی در کنار رایزنی های سفیر ایران در این کشور با اهمیت و محوری عربی، به طور حتم فضا را برای ارتباطات بیشتر در سطح مقامات ارشد دو کشور فراهم می کند.

واکنش های اخیر عربستان حاکی از آن است که آنها هم مانند ایران، از توسعه فرقه گرایی و رشد افراطی گری و جنگ های داخلی در همسایگی خود که از قضا هر دو هم عرب هستند احساس نگرانی و خطر کرده اند.

ایران و عربستان فارغ از هر نظری که در سیاست خارجی خود دارند باید به همگرایی نیروهای سیاسی داخلی کشورهای منطقه برای قدرت یافتن دولت ها در مبارزه با تروریست های سلفی- تکفیری کمک کنند.

در سطح منطقه ای، ترکیه و مصر به ویژه ایران و عربستان، بخش مهمی از راه حل امروز خاورمیانه هستند.

وظیفه نهادهای بین المللی نیز در این میان قابل توجه است و ایران می تواند با توجه به تلاش دولت یازدهم برای ارتباط موثر با مجامع جهانی، از برگ برنده خود در منطقه استفاده کند.

امروز وقت کنارگذاشتن اختلافات و نزدیک شدن دیدگاه های کشورهای محوری منطقه برای مقابله با تروریسم و مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موثر در سطح منطقه ای و در منظومه جهان اسلام است.

*مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه

منبع: روزنامه شرق 4/6/1393
کد N467226