تصویر و خبر/

وزیرخارجه ایران در بارگاه مطهر امام علی (ع)