در گفتگو با مهر مطرح شد:

لزوم بازسازی و پوست اندازی فراکسیون رهروان/ باید هم زمان با معرفی هیات وزیران فراکسیون اعتدال تشکیل می شد

مجلس

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازسازی و پوست اندازی فراکسیون رهروان تاکید کرد وگفت: از روز اول معتقد بودم که مجلس نیاز به چند صدایی داردو باید فراکسیون های متنوعی با عقاید مختلف سیاسی و فرهنگی در مجلس فعالیت کنند.

عبدالکریم حسین زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: به نظر من تشکیل فراکسیون جدید اصلاح طلبان در مجلس دیر شده است این فراکسیون باید در زمان معرفی هیات دولت به مجلس اعلام موجودیت می کرد.

نماینده مردم نقده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود یک سال و نیم تا دو سال دیگر از عمر مجلس باقی است گفت: در جلسه استیضاح وزیر علوم بخشی از آرای اعضای فراکسیون رهروان به سمت مخالفت با وزیر علوم رفت و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت.

وی اظهار داشت: هر روز سئوالات زیادی از وزرا در مجلس اعلام وصول می شود که ما باید تلاش کنیم فضای مجلس را برای بررسی این سوالات معتدل نگه داریم.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازسازی و پوست اندازی فراکسیون رهروان تاکید کرد و گفت: اگر در کشور احزاب قوی داشتیم منتظر کار یک فراکسیون نبودیم.

وی تاکید کرد: از روز اول معتقد بودم که مجلس نیاز به چند صدایی دارد و باید فراکسیون های متنوعی با عقاید مختلف سیاسی و فرهنگی در مجلس فعالیت کنند.

حسین زاده گفت: در صورتی که 2 سال پیش این اتفاق می افتاد بهتر بود اما متاسفانه عوامل متعددی مانع از تشکیل این فراکسیون شد، نمایندگانی که ادعای تشکیل این فراکسیون را داشتند اقدام عملی برای انجام این کار در 2 سال گذشته انجام ندادند.

نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار داشت: تنها مشکل ما سئوال از وزیران یا استیضاح آنان نیست، انتخابات هیات رئیسه سال آینده هم در راه است باید فکر اساسی برای حل این مشکلات کرد، بحث تقابل با اصولگرایان نیست بلکه موضوع مهم هدایت و تاثیر گذاری بر آرای نمایندگان است.

وی چند صدایی در مجلس را مفید خواند و گفت: ما در تشکیل فراکسیون جدید به دنبال کارکرد و نتیجه هستیم که شاید با این کار محقق نشود.