یک عکس یک خبر/

بازار داغ اعلام حکومت های دروغین/ ظهور خلیفه چکمه پوش در نیجریه